Herhaalrecept kindergeneeskunde aanvragen

Bij een controlebezoek aan de kinderarts kunt u een herhaalrecept voor uw kind aanvragen.

Wilt u voor het controlebezoek plaatsvindt al een herhaalrecept aanvragen?
Dit kan op twee manieren: 

  1. Als u wel gemachtigd bent voor mijnDiak voor uw kind, kunt u dit ook online aanvragen via mijnDiak.
  2. Als u nog niet gemachtigd bent voor mijnDiak voor uw kind, vindt u hier meer informatie over hoe u zo’n machtiging kunt aanvragen.

Als u niet gemachtigd bent voor mijnDiak voor uw kind, kunt u ook tijdens een controlebezoek een herhaalrecept aanvragen.

Bent u niet gemachtigd en wilt u toch voor het controlebezoek al een herhaalrecept aanvragen?

Mail dan naar [email protected] met daarin de volgende gegevens van uw kind:

    • voorletters en naam
    • BSN nummer
    • naam behandelend arts
    • medicatie en dosering

Binnen vijf werkdagen na uw aanvraag ontvangt uw apotheek het herhaalrecept. Heeft uw apotheek het recept voor uw kind na een week nog niet ontvangen stuur dan een email naar: [email protected].

Is er iets veranderd ten aanzien van de gezondheid van uw kind?  
Bel dan met de polikliniek of uw huisarts.

Wilt u medicijnen aanvragen die uw kind nog niet eerder heeft gehad?
Maak dan eerst een afspraak bij de arts die uw kind behandelt.

Is uw laatste bezoek aan de polikliniek Kindergeneeskunde langer dan een half jaar geleden?
Maak dan eerst een controleafspraak. Een afspraak maakt u telefonisch via 088 250 6326.

(Reis)verklaring aanvragen

Als u of uw minderjarige kind medicijnen gebruikt, kan het zijn dat u een reisverklaring nodig heeft om de medicatie mee te nemen naar het buitenland. U leest hier meer over op de website van het CAK. Voor reisverklaringen en overige verklaringen voor kinderen kunt u terecht via de mail van ons secretariaat kindergeneeskunde.