Onverwachte medische gebeurtenissen

Wat is een onverwachte medische gebeurtenis

U kunt ervan op aan dat u bij ons de best mogelijke zorg krijgt. Maar zorg blijft mensenwerk. Heel soms gaat er helaas iets mis. Zo’n onverwachte medische gebeurtenis heet volgens de wet ‘incident’ of ‘calamiteit’. Door een niet-bedoelde, onverwachte gebeurtenis is de kwaliteit van zorg niet goed. Daardoor kan een patiënt ernstige lichamelijke schade krijgen of zelfs overlijden.

Belangrijkste oorzaken van onverwachte medische gebeurtenissen

De oorzaken van onverwachte medische gebeurtenissen zijn ingedeeld in categorieën. De oorzaken hebben te maken met: mensenwerk, de organisatie, techniek, de patiënt of andere zaken. Meestal is een onverwachte gebeurtenis het gevolg van meer dan een oorzaak. Het zijn onverwachte of onbedoelde situaties die tegelijk of snel achter elkaar gebeuren.

Onderzoek naar een onverwachte medische gebeurtenis

Als er iets fout gaat, willen we daarvan leren. Zo kunnen we onze zorg verbeteren en herhaling van de gebeurtenis voorkomen. Daarom onderzoeken we altijd hoe een onverwachte medische gebeurtenis precies is gebeurd. Dat onderzoek is wettelijk verplicht en heet een ‘calamiteitenonderzoek’. We onderzoeken ook gebeurtenissen waarvan we nog niet weten of er echt iets fout is gegaan. Dat moet uit het onderzoek blijken.