Sterftecijfers

Het sterftecijfer geeft aan of het aantal patiënten dat is overleden in een ziekenhuis, hoger of lager is dan gemiddeld.

Wat is een sterftecijfer?

Wij praten liever over ‘overlevingscijfer’, maar de officiële naam is ‘sterftecijfer’. Het sterftecijfer geeft aan of het aantal patiënten dat is overleden in een ziekenhuis, hoger of lager is dan gemiddeld. Het landelijk gemiddelde is altijd 100. Het landelijk sterftecijfer wordt ieder jaar berekend.

  • Ons sterftecijfer over het jaar 2020 is: 94

Dit cijfer is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat er ongeveer net zoveel patiënten zijn overleden als verwacht op basis van de kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld leeftijd, de ernst van de ziekte en of een patiënt met spoed wordt opgenomen.

  • Ons sterftecijfer over de periode 2018 - 2020 is: 103
Sterftecijfers 2018-2020

Sterftecijfer 2018-2020

Het Diakonessenhuis vindt het belangrijk om te weten of door ons verleende zorg van hoge kwaliteit is. Daarom onderzoekt de Commissie Dossieronderzoek dossiers van overleden patiënten om na te gaan of en welke verbeteringen er in de zorg mogelijk zijn. Een deel van de sterfgevallen wordt besproken in de MMC bespreking (multidisciplinaire mortaliteits- en complicatiebespreking) om te leren van elkaars ervaringen en verbeteringen.

Hier vind u de sterftecijfers per groep patiënten met dezelfde ziekte (SMR’s) over de periode 2018 -2020.

Wilt u meer weten over sterftecijfers? Dan kunt u terecht bij de Consumentenbond leeswijzer: sterftecijfers van ziekenhuizen.