Uw bezoek aan de polikliniek van het Liesbreukcentrum

Vermoedt uw huisarts dat u een liesbreuk heeft? Kom dan naar ons Liesbreukcentrum.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek beoordeelt de chirurg of u een liesbreuk heeft. De chirurg stelt u een paar vragen en onderzoekt uw lies. Meestal kan de chirurg een liesbreuk makkelijk voelen. Als de chirurg het niet goed kan voelen, maken we een echo of MRI van uw lies. Daarna bespreekt de chirurg de operatie met u.

Hierna heeft u een gesprek met de anesthesiemedewerker over de verdoving. Soms krijgt u een paar vervolgonderzoeken, zoals een bloedonderzoek of een hartfilmpje. Als laatste heeft u een gesprek met de verpleegkundige over uw opname. De verpleegkundige neemt daarvoor een vragenlijst met u door.

U kunt uw eerste bezoek aan de polikliniek combineren met een kijkoperatie. Alle onderzoeken en de operatie vinden dan op één dag plaats. Dat noemen we een 'single visit'. Als een single visit niet mogelijk is of als u dit niet wilt, dan opereren we u ongeveer zes tot acht weken na uw bezoek aan de polikliniek.

Afspraak maken

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het Liesbreukcentrum Nederland nodig van uw huisarts. Op de verwijzing staat een ZD-nummer. Houd dit ZD-nummer bij de hand als u de afspraak maakt. Een afspraak voor een normaal polikliniekbezoek maakt u online of telefonisch. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur.

Kalender icoon voor het maken van een afspraak bij het Diakonessenhuis