Logopedie

Wij weten alles van slikproblemen en helpen u als u niet meer goed kunt spreken.

Man en vrouw lopen door de stad Utrecht met een yoga mat onder de arm

Heeft u slikproblemen of kunt u niet meer goed spreken? Dan komt u bij de afdeling Logopedie terecht. Onze logopedisten behandelen u alleen als u bent opgenomen of onder behandeling bent van een specialist. De kinderartsen, KNO-artsen en neurologen verwijzen ook naar onze afdeling. Verlaat u het ziekenhuis? Dan zoeken onze logopedisten voor u een logopedist buiten het ziekenhuis.

Logopedie tijdens uw opname

Als u in het ziekenhuis ligt, kan uw specialist de hulp van onze logopedisten inroepen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u moeilijk praat door een hersenbloeding of als u moeite heeft met slikken. Ook bij baby’s met eet- en drinkproblemen kan uw specialist onze hulp inroepen. Samen onderzoeken we wat het probleem is. Soms krijgt u oefeningen. Ook kunt u het advies krijgen om andere voeding te proberen.

Samenwerking logopedisten en diëtisten

Onze logopedisten werken nauw samen met de diëtisten in het Diakonessenhuis. Zij stellen samen een advies op bij eet-en drinkproblemen of bij kinderen met sondevoeding. Als u door een slikprobleem een aangepast dieet krijgt, denkt de diëtist ook mee.

Ervaring van anderen

In 2015 kreeg Piet een herseninfarct en raakte hierdoor halfzijdig verlamd. Van de verlamming herstelde hij goed. Alleen de taal leef achter. De diagnose: afasie, een taalstoornis die wordt veroorzaakt door hersenletsel. Sindsdien treedt zijn vrouw Ellen op als 'tolk'. Tijdens een ziekenhuisopname van Piet ervaarden zij hoe belangrijk het is dat zorgverleners oog en begrip hebben voor afasie.