Polikliniek COPD

Als u COPD heeft, komt u op onze polikliniek COPD. Hier werkt een team van longartsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen die alles weten over COPD.

Redenen voor een bezoek aan de polikliniek COPD

Er zijn verschillende redenen voor een bezoek aan de polikliniek COPD.

  • U heeft nog geen diagnose COPD, maar hier wordt wel aan gedacht

Als u nog niet bekend bent met COPD komt u eerst op het gewone spreekuur van de longarts. U krijgt van tevoren een longfunctieonderzoek en u heeft een gesprek met de arts. Als u inderdaad COPD heeft krijgt u na dit eerste bezoek een afspraak bij de longverpleegkundige.

  • Uw huisarts wil eenmalig advies over uw COPD

Uw huisarts kan u voor advies doorverwijzen naar de longarts of verpleegkundig specialist. U komt dan één keer naar onze polikliniek. U krijgt uitgebreide longfunctietesten en een advies over uw behandeling. De longarts adviseert ook uw huisarts over uw behandeling.

  • U heeft COPD en uw klachten nemen toe

Als u door uw COPD in het dagelijks leven steeds meer beperkingen ervaart, dan hebben we hiervoor een speciaal spreekuur. In één middag krijgt u onderzoeken om uw klachten goed in kaart te brengen. U ziet op deze middag de longarts en de longverpleegkundige. Als dat nodig is krijgt u na deze middag vervolgonderzoek. Vier weken later bespreken we de uitslagen en maken we met u een behandelplan. Zie voor meer informatie de folder COPD-spreekuur onder aan deze pagina.

Advanced care planning

Bij COPD nemen klachten meestal steeds meer toe. U krijgt daardoor steeds meer last van de ziekte. Daarom gaan uw longarts en verpleegkundig specialist graag met u en uw naasten in gesprek over uw wensen en verwachtingen voor de toekomst.

Afspraak maken op de polikliniek COPD

U kunt online een afspraak maken of bellen naar onderstaande telefoonnummer.

Wie komt u tegen op de polikliniek COPD?