Herhaalrecept MDL aanvragen

Bij een controlebezoek aan uw arts kunt u uw herhaalrecept aanvragen. Wilt u voor uw controlebezoek al een herhaalrecept? Dan kunt u dit online via mijnDiak aanvragen.

Welke medicijnen kunt u mijnDiak aanvragen?

Via mijnDiak kunt u alléén herhaalrecepten aanvragen die door de MDL-arts zijn voorgeschreven. U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een nieuwe afspraak bij uw MDL-arts.

Het recept wordt binnen een week naar uw apotheek verstuurd. Heeft u deze na een week nog niet ontvangen? Bel dan met de polikliniek.  

Als er iets veranderd is ten aanzien van uw gezondheid, bel dan met de polikliniek of uw huisarts.