Verpleegkundig spreekuur MDL

U komt naar het verpleegkundig spreekuur MDL als u een chronische darmziekte, hepatitis B of hepatitis C heeft. Uw MDL-arts verwijst u door. Krijgt u een dikke-darmonderzoek? Dan kunt u voor voorlichting terecht op dit spreekuur. Lees hier meer hoe het verpleegkundig spreekuur MDL eruit ziet.

Uw eerste bezoek

Het verpleegkundig spreekuur MDL is een aanvulling op de behandeling die u van de MDL-arts krijgt. Uw MDL-arts maakt een afspraak voor u. U kunt op de volgende dagen en tijdstippen terecht:

  • Maandag van 13.30 tot 16.00 uur
  • Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur

Zo ziet het spreekuur eruit

Tijdens het spreekuur geeft de MDL-verpleegkundige u informatie en advies. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling, onderzoeken, leefregels, ondersteuning in uw thuissituatie, voeding en medicijngebruik. Ook leert u injecteren en omgaan met klachten en beperkingen. Gebruikt u een medicijn waarvoor u regelmatig bloed laat prikken? Dan beoordeelt en controleert de MDL-verpleegkundige uw bloedwaarden.

Als het nodig is verwijst de MDL-verpleegkundige u door naar andere hulpverleners. Bijvoorbeeld een diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker of thuiszorg.

Meer informatie verpleegkundig spreekuur MDL

Wilt u meer informatie over het verpleegkundig spreekuur MDL? Lees dan de folder Verpleegkundig spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen op maandag van 8.00 uur tot 12.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur.