Kwaliteit op het Laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie

Het laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie (M218) levert kwaliteit van een hoog niveau. Het laboratorium voldoet aan de normen die ons gesteld worden in de ISO15189-praktijkrichtlijn. Het laboratorium is sinds 24 januari 2018 geaccrediteerd volgens ISO15189.

Accreditatie volgens ISO15189, wat betekent dat?

Dit betekent onder andere dat het MMI laboratorium kwaliteit levert van een hoog niveau en zorgvuldig omgaat met het toevertrouwde (lichaams)materiaal. Op het laboratorium MMI worden patiëntmaterialen (zoals bloed, urine en haren) onderzocht op infecties door bacteriën, virussen en parasieten.

Het laboratorium is getoetst door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie (RvA) toetst regelmatig de kwaliteit van het laboratorium aan de hand van de normen van ISO15189.

Voor meer informatie over de geaccrediteerde diensten die ons laboratorium levert, verwijzen wij u naar de scope van de accreditatie, verrichtingenlijst en onze competentieverklaring.

Publieke verklaring inzake het vervaardigen en gebruiken van in-vitro diagnostica. 

De afdeling Medische Microbiologie en Immunologie verklaart dat de in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostica, zij vervaardigd en in gebruik zijn voldoen aan de Algemene Veiligheids- en Prestatie eisen (AVP eisen) zoals beschreven in de Europese Verordening 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.