Nazorg

Het kan zijn dat u na uw opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Hier leest u waar u aan moet denken. En hoe wij u helpen.

Oudere vrouw krijgt hand op haar schouder

Dit kunt u van ons verwachten

Bent u met spoed opgenomen? Bij opname bespreekt de behandelend arts welke zorg u na opname mogelijk nodig heeft.

Bij een geplande ziekenhuisopname beoordeelt de arts vóór uw opname welke zorg u nodig heeft na uw opname. In het intakegesprek dat u voor uw opname heeft, bespreekt de intakeverpleegkundige uw wensen en de mogelijkheden. De zorg moet u vervolgens meestal zelf regelen. Blijkt dat u na uw opname in het ziekenhuis gespecialiseerde zorg nodig heeft zoals thuiszorg of zorg in een instelling? Dan helpen de transferverpleegkundigen van ons transferteam u u bij het regelen van deze zorg.

Zorg op tijd regelen

Zorg dat u nazorg op tijd regelt. Zodra u geen ziekenhuisbehandeling meer nodig heeft, kunt u namelijk niet in het ziekenhuis blijven. Ook niet als u dan nog geen nazorg heeft geregeld. In zo’n geval moeten u en uw naasten met spoed nog zaken regelen. Dat willen we voorkomen.

Het transferteam

De transferverpleegkundigen van ons transferteam regelen als dat nodig is uw specialistische vervolgzorg zoals revalidatiezorg of zorg in een instelling. Zij weten welke zorg beschikbaar is en hoe ze deze zorg moeten aanvragen. Als u in aanmerking komt voor vervolgzorg dan overlegt de transferverpleegkundige met u en de afdelingsverpleegkundige welke zorg nodig is. Zij vragen bijvoorbeeld naar uw woonsituatie en welke zorg u nu al krijgt. De transferverpleegkundige neemt zo nodig contact op met uw familie of mantelzorgers.

Zo regelt u de zorg

Hieronder ziet u aan welke zorg u kunt denken. Als u op een zorgtype klikt leest u hoe u deze zorg regelt.

Vervoer na uw ziekenhuisopname

Het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis of een andere instelling moet u zelf regelen. Lukt dit niet? Overleg dan met de verpleegkundige. Soms vindt de arts het nodig dat u met een ambulance naar een andere instelling gaat. Dan regelt de afdelingssecretaresse uw vervoer en tekent de arts een medische verklaring.

Lukt het niet om zelf vervoer te regelen? Dan kan de afdelingssecretaresse voor u een taxi of rolstoeltaxi bestellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Soms vergoedt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding. Zo voorkomt u vervelende verrassingen.

Met medicijnen naar huis

Gaat u na opname in het ziekenhuis weer naar huis en heeft u thuis medicijnen nodig? Uw arts kan deze medicijnen voor u aanvragen bij de apotheek van het Diakonessenhuis. Bij ontslag staan uw medicijnen dan voor u klaar. De apotheek op onze locaties in Utrecht en Zeist is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30u - 17.00u (Zeist gesloten van 12.30u - 13.00u). Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de dienstapotheek. De apotheek van het ziekenhuis informeert - met uw toestemming - uw eigen apotheek over de medicijnen die u heeft gekregen

Gaat u van het ziekenhuis naar een instelling? Dan stuurt de apotheek van het ziekenhuis de medicatie door aan de apotheek van deze instelling. Zij leveren dan uw medicatie als u daar bent opgenomen.