Brain Care Unit

De Brain Care Unit (BCU) is onderdeel van de verpleegafdeling neurologie. U wordt hier opgevangen na een beroerte. Op de BCU werken we samen met andere specialisten aan uw revalidatie.

Werkwijze bij een beroerte

Bij een beroerte komt u direct op de spoedeisende hulp. Hier onderzoeken we u. Hoe sneller we u behandelen, hoe kleiner de kans dat u blijvende schade oploopt. Na onderzoek nemen we u op, op de Brain Care Unit.

Revalidatie bij een beroerte

Op de Brain Care Unit beginnen we snel met uw revalidatie. We willen dat u zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk kunt. We roepen hierbij de hulp in van andere specialisten. Bijvoorbeeld een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geestelijk verzorger of diëtist.

Na ontslag in het ziekenhuis

We doen er alles aan om u zo snel mogelijk te ontslaan uit het ziekenhuis. U gaat naar huis met ondersteuning van thuiszorg of we regelen een verblijf in een instelling voor u. Bijvoorbeeld een revalidatiecentrum, reactiveringscentrum of verpleeghuis.