Skip to main content

Nieuws

Resultaten 1 t/m 10 van 273

Roze lintje voor borstkankerzorg Diakonessenhuis

Borstkankervereniging Nederland (BVN) geeft het Diakonessenhuis het roze lintje voor het jaar 2017. Dit betekent dat het Diakonessenhuis voldoet aan de eisen die de patiëntenvereniging stelt aan patiëntgerichte borstkankerzorg. Voor het verkrijgen van het roze lintje 2017 is het onder andere belangrijk dat patiënten behandeld worden door een gespecialiseerd en ervaren team van zorgverleners, dat patiënten en hun naasten betrokken zijn bij besluitvorming en dat er aandacht is voor herstel tijdens en na de behandeling.

Inspirerend symposium Kwaliteit en medisch leiderschap

Woensdag 14 juni organiseerde het Diakonessenhuis een goed bezocht symposium over kwaliteit en medisch leiderschap. Sprekers waren mevrouw Ronnie van Diemen (Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de heer Hyleco Nauta (Directeur eHealth Innovation UMC Utrecht) en de heer Arie Franx (Divisievoorzitter verloskunde, universitair opleider en medisch manager Divisie Vrouw en Baby, UMC Utrecht). Laatste spreker was mevrouw Martha Pekelharing, kinderarts van het Diakonessenhuis. Het symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van het Bestuur Medische Staf.

Onderzoek geriater Hamaker: investeren in extra gesprek met ouderen met kanker is tijd en moeite waard

Geriater Marije Hamaker bepleit dat een geriatrisch assessment voorafgaand aan het behandelen van oudere mensen met kanker de tijd en moeite waard is. Door het in kaart brengen van de gezondheidstoestand, lichamelijke conditie, geestelijk functioneren, sociale netwerk en zelfredzaamheid kan een goede inschatting gemaakt worden van de reserves die een oudere patiënt heeft, en daarmee de belastbaarheid. Hiermee kan schade bij een patiënt door een te zware behandeling voorkomen worden. En omgekeerd wordt een patiënt geen behandeling onthouden waar hij of zij nog veel baat bij kan hebben.

Diakonessenhuis sluit zich aan bij City Deal Health Hub

Het Diakonessenhuis heeft zich op 6 juni 2017 aangesloten bij de zogenaamde City Deal Health Hub. In deze 'deal'werkt de provincie Utrecht samen met 10 Utrechtse gemeenten, het Rijk, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Doel is het versterken van de regio Utrecht als grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven. Het Diakonessenhuis, met vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn, draagt hier graag aan bij. Dinsdag 6 juni tekende John Taks, voorzitter van de Raad van Bestuur, de overeenkomst.


Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding