12 december: voorlichtingsavond over ADHD

Ouders van kinderen en jongeren met ADHD zijn van harte uitgenodigd voor de voorlichtingsavond over ADHD op maandag 12 december. Oudervereniging Balans en het Diakonessenhuis organiseren samen deze gratis informatieavond.

Tijdens de bijeenkomst legt Kinderarts Mark Hoetjer uit wat ADHD is en wat het voor gevolgen kan hebben, nu en in de toekomst. Hij vertelt over het belang van begeleiding en coaching naast eventuele medicatie. Daarbij gaat hij in op begeleiding van het hele systeem: kind, gezin en school.

Kinderpsycholoog Rianne de Graaf vertelt hoe de diagnose ADHD kan worden gesteld. Zij licht toe welke behandelingen er zijn.

Een jongvolwassene met ADHD vertelt tijdens de voorlichtingsavond over haar ervaring met zorg bij ADHD.

Tijdens de informatieavond is er ruimte om vragen te stellen.

 

Aanmelden

Alle belangstellenden zijn van harte welkom op 12 december. De voorlichtingsavond start om 19.30 uur (inloop 19.00) en duurt tot 21.30 uur. Het vindt plaats in het Auditorium van het Diakonessenhuis in Utrecht (Bosboomstraat 1).

Aanmelden kan via een mail naar [email protected] onder vermelding van “Voorlichtingsavond ADHD Diakonessenhuis”.