8 november: Verwenmiddag voor mantelzorgers

Onder het motto ‘Mantelzorgers in het zonnetje!’ organiseert de afdeling Ouderengeneeskunde van ons ziekenhuis op vrijdag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur op locatie Zeist een verwenmiddag voor mantelzorgers.

Mantelzorgers kunnen in de centrale hal in Zeist genieten van een kopje koffie met wat lekkers, zich laten verwennen met een handmassage en hun ervaringen delen met andere mantelzorgers. Ook is er informatie over mantelzorgondersteuning en krijgen mantelzorgers een kleine attentie. De middag vindt plaats in het kader van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg en is bedoeld voor mantelzorgers van polikliniekbezoekers en van patiënten die in het ziekenhuis verblijven.

Diakonessenhuis en mantelzorg

Ouderenzorg is een speerpunt van het Diakonessenhuis. De zorg voor kwetsbare ouderen is daarbinnen een specifiek aandachtsgebied. We vinden het daarbij belangrijk om ook hun mantelzorgers bij de zorg, communicatie en besluitvorming te betrekken. Dit kan bijdragen aan een prettig en veilig verblijf in het ziekenhuis voor de kwetsbare oudere patiënt. We doen dit onder andere door het verbeteren van informatie-uitwisseling en het bieden van logeermogelijkheid voor mantelzorgers. En zetten hen graag eens per jaar extra in het zonnetje.