Beter toegankelijk voor blinden en slechtzienden

We hebben onze fysieke, digitale en informatie-toegankelijkheid laten onderzoeken door het Bartiméus fonds. Dat is een organisatie voor alle mensen in Nederland die blind of slechtziend zijn. Juist als ziekenhuis willen we natuurlijk gastvrij en goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De aanbevelingen uit het onderzoek geven goede handvatten om die verder te verbeteren. Zo starten we een pilot met een indoor-navigatie-app.

Bartiméus ontwikkelt een indoor-navigatie-app voor visueel beperkten. Onze locatie Utrecht is een van de pilotlocaties voor de app. Op dit moment wordt onze locatie ‘gescand.’ De pilot duurt twee maanden en ronden we voor eind van het jaar af. De app wordt speciaal ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking, maar is te gebruiken door iedereen. 

Wat gaat goed

Uit het onderzoek komt dat de kleuren van onze bewegwijzering heel goed zijn voor mensen met een visuele beperking. Ook waren de ‘mystery guests’ heel lovend over de bejegening door onze medewerkers. En onze website voldoet aan het grootste deel van de toegankelijkheidscriteria.

Wat kan beter

We zijn blij met de vele bruikbare adviezen in het rapport. We hebben in onze afspraakbevestigingen en op onze website meteen aangeven wat de best te gebruiken route is voor mensen met een visuele beperking. En de liften, die we op dit moment renoveren, rusten we meteen uit met spraak en braille. 
 
Andere aanbevelingen nemen we mee in plannen en voorstellen die we maken voor onze gebouwen en terreinen. Zoals herkenbare geleidelijnen vanaf het openbaar vervoer en vanaf de kiss-and-ride strook, belichting, kleurcontrasten en informatieborden en andere communicatiemiddelen. 

Opleiding begeleiden blinden en slechtzienden

Onze vrijwilligers hebben een belangrijke rol in ons ziekenhuis, ze vangen als gastheer en -vrouw patiënten en bezoekers op bij de hoofdingang. Die kunnen bijvoorbeeld hulp nodig hebben om de route naar hun afspraak te vinden. De vrijwilligers komen er in het onderzoek heel positief uit door hun behulpzaamheid. Met extra kennis over het begeleiden van blinden en slechtzienden kunnen ze die doelgroep nóg beter verder helpen. Samen met Bartiméus ontwikkelen we een speciale opleiding voor de vrijwilligers.

Voorbeeld voor andere ziekenhuizen

De uitkomsten van het onderzoek dat Bartiméus in ons ziekenhuis heeft uitgevoerd, zijn ook goed bruikbaar voor andere ziekenhuizen. Daarvoor ontwikkelt Bartiméus nu een blauwdruk, die ze gaan aanbieden aan andere ziekenhuizen.