Contracten tussen alle zorgverzekeraars en Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de te leveren zorg in 2019. Daarbij zijn ook kwaliteitsafspraken gemaakt. Zo wordt vanaf 2019 ook immunotherapie vergoed en vindt een verdere verschuiving plaats naar meer zorg thuis, in overleg met de huisartsen.

Door de gemaakte afspraken kunnen alle verzekerden in Nederland hun zorg in het Diakonessenhuis vergoed krijgen. Dat geldt niet voor elk ziekenhuis.

Kwaliteit

Inhoudelijk blijven we als Diakonessenhuis sterk inzetten op verdere verbetering van de zorg. In het ziekenhuis doen we wat moet, thuis doen we wat kan. Door inzet van nieuwe technieken en behandelmethoden blijven patiënten niet langer bij ons dan nodig is. Patiënten orthopedie hoeven bijvoorbeeld niet langer eerst opgenomen te worden voor een operatie. Zij komen pas in het ziekenhuis op de dag van de operatie. Na de operatie kunnen ze vaak ook eerder naar huis. Daarbij maken we goede afspraken over de ondersteuning en begeleiding. Het ziekenhuis organiseert zo samen met de patiënt en de huisarts de zorg. Dit bevordert het herstel.