Eerste patiënten van start met digitale COPD-coach

Dit jaar kunnen patiënten met de longziekte COPD gebruik maken van SanaCoach-COPD. Dit is een digitaal programma. Patiënten kunnen thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid met de COPD-coach goed in de gaten houden. Deze week gaan de eerste patiënten thuis van start met het programma.

SanaCoach COPD is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet voor mensen met COPD. Binnen dit programma kunnen patiënten en artsen en verpleegkundigen met elkaar communiceren. Met het programma kunnen patiënten hun klachten goed in de gaten houden. Ook leren ze over hun behandeling en het omgaan met hun ziekte. Ze krijgen bijvoorbeeld tips en adviezen over voeding, bewegen, inhalatiemedicijnen of stoppen met roken. Ze kunnen ook lesmodules volgen over deze onderwerpen. Patiënten kunnen met het programma informatie uitwisselen met hun arts of longverpleegkundige op een moment dat hen het beste uitkomt. 

Sneller klachten herkennen

We verwachten dat patiënten via de coach het verergeren van hun klachten sneller herkennen en zo eerder actie ondernemen. Daardoor kunnen ze een spoedopname vanwege een zogenaamde longaanval voorkomen.

Dit jaar kunnen 75 tot 100 patiënten ervaring opdoen met het programma. Wij willen met SanaCoach-COPD nog betere zorg geven aan onze patiënten.