Geboortezorg onder druk: regionale samenwerking versterkt

De geboortegolf die nu speelt en de aanhoudend hoge werkdruk in de ziekenhuizen leiden tot hoge druk op de capaciteit in de geboortezorg in de regio Utrecht. Die druk is duidelijk voelbaar in de kraamzorg, bij eerstelijns verloskundigen, bij de ambulancedienst en in de ziekenhuizen. Hierdoor kan een zwangere helaas niet altijd in het ziekenhuis van haar eigen keus bevallen. Ook kraamverzorgenden hebben door de geboortegolf minder tijd beschikbaar. Om dit in zo goed mogelijke banen te leiden, versterken we in onze regio de samenwerking op het gebied van de geboortezorg.

Het tekort dat er nu in de geboortezorg is, vraagt erg veel planning en organisatie. Dat kan belastend en zorgelijk zijn voor zwangeren en voor personeel dat in de geboortezorg werkt. Bij een gewenste ziekenhuisbevalling kost het de verloskundige vaak veel moeite en kostbare tijd om een plek te zoeken in één van de ziekenhuizen in de regio. Voor de ziekenhuizen is het een uitdaging om zo goed mogelijk gebruik te maken van het aantal beschikbare medewerkers. 

Centrale regionale coördinatie

Om de geboortezorg in de regio Utrecht nu zo goed mogelijk te organiseren, zetten we een centraal regionaal zorgcoördinatiecentrum op. Dat gebeurt door de partners die werken in de geboortezorg, samen met het zorg coördinatiecentrum Midden-Nederland (ZCC). Hiervoor hebben we een zogenaamde ‘capaciteitsmonitor’ ontwikkeld. Daarmee hebben we beter inzicht in de niet-complexe geboortezorg in en buiten de regio.

Eerder namen we in de regio Utrecht al een app in gebruik. Daarmee kunnen eerstelijns verloskundigen en de ziekenhuizen in één overzicht zien waar en wanneer er plek is voor een acute bevalling. Door deze maatregelen kunnen ziekenhuizen, kraamzorg, eerstelijns verloskundigen en ambulancedienst sneller en beter informatie met elkaar delen. Door te weten waar er ruimte is voor welk type geboortezorg, kunnen we de zorg beter verdelen en gebruiken we de beschikbare plaatsen en geboortezorgpersoneel zo goed mogelijk.

Goede en veilige geboortezorg

Voor zwangeren kan de situatie als gevolg hebben dat ze niet altijd kunnen bevallen in het ziekenhuis van hun keuze. En na de bevalling kan het voorkomen dat moeder en kind naar een andere zorglocatie gebracht moeten worden, om ruimte vrij te maken voor de volgende bevalling. Of kunnen moeder en kind eerder naar huis als er kraamzorg thuis beschikbaar is. In sommige gevallen moeten we uitwijken naar ziekenhuizen buiten de regio. Acute, spoedeisende en erg complexe geboortezorg blijft in de regio echter ALTIJD beschikbaar. Op deze manier doen we er als partners in de geboortezorg samen alles aan om in deze situatie goede en veilige geboortezorg te blijven bieden. We doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat bevallende vrouwen altijd ergens terecht kunnen.

Behoud, werving en opleiding van personeel

Volgens de voorspellingen heeft de geboortegolf in onze regio eind september nog een piek. Een stijging van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) verwacht dat het tekort in de geboortezorg in de regio Utrecht voorlopig nog blijft. Dat geldt ook voor de personeelstekorten in de ziekenhuizen en voor de hoge druk op de zorg. Er is landelijk erg weinig opgeleid personeel beschikbaar. Alle partijen blijven daarom samen personeel werven, opleiden en behouden.