Gegevens van onze Spoedeisende Hulp helpen bij verkeersveiligheid

Onze Spoedeisende Hulp gaat automatisch gegevens over verkeersongelukken delen met Veiligheid NL in de Monitor Verkeersslachtoffers. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid in Utrecht. Natuurlijk zijn deze gegevens niet te herleiden tot personen. Ons ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze gegevens volledig automatisch en met gebruik van kunstmatige intelligentie aanlevert.

De Monitor Verkeersslachtoffers (MOVE) is een aanpak voor het voorkomen van verkeersverwondingen, waarbij we samenwerken met andere ziekenhuizen in de regio, het kenniscentrum VeiligheidNL, de provincie Utrecht en de gemeenten in Utrecht.
In de strijd tegen verkeersongelukken werden tot nu toe politiedata geanalyseerd om mogelijke verbeteringen op te sporen. De gegevens die SEH’s kunnen leveren, bieden een veel gedetailleerde beeld van de aanleiding, omgeving en betrokkenen van een verkeersongeluk. Kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers worden veel beter zichtbaar.

VeiligheidNL gebruikt geavanceerde AI-technologieën die alleen de strikt noodzakelijke gegevens overbrengen. Ons ziekenhuis levert de gegevens automatisch aan vanuit het digitale patiëntendossier.

SEH arts David Baden: “Het is heel goed om te zien dat we dankzij deze aanpak betrouwbare informatie kunnen verzamelen voor de verkeersveiligheid in Utrecht, zonder extra administratie.”