Huisartsen krijgen coronavaccin in Utrechtse ziekenhuizen

Komend weekend, 6 en 7 februari, krijgen ruim 2000 huisartsen in regio Utrecht het vaccin tegen het coronavirus. Dat gebeurt in Utrecht in het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht en in Amersfoort in Meander Medisch Centrum.

Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) coördineert de vaccinatie. De huisartsen en ook huisartsen in opleiding, chauffeurs van de huisartsenposten en verpleegkundig specialisten en physician assistants van de huisartsenposten ontvangen voor hun vaccinatie een uitnodiging van de Landelijke Huisartsen Vereniging. In de uitnodiging staat op welk tijdstip ze in welk ziekenhuis het vaccin krijgen. Dit wordt strak gepland, om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan. 
De huisartsen krijgen het Moderna vaccin. De tweede vaccinatie staat gepland over vier weken. 

Vervroegde vaccinatie

Aanvankelijk zouden de huisartsen het vaccin pas krijgen op het moment dat zij zelf starten met vaccineren van hun patiënten. Eind januari besloot het ministerie de vaccinatie van huisartsen naar voren te halen. Dit omdat huisartsen een verhoogd risico op besmetting lopen, omdat ze vaak in aanraking komen met coronapatiënten. 

De ziekenhuizen staan vierkant achter deze vervroegde vaccinatie. De huisartsen zijn een cruciale schakel in de keten van acute zorg. De Utrechtse ziekenhuizen zijn blij deze extra service aan de huisartsen te kunnen verlenen.