Jaarverslag 2022 online

Ons Jaarverslag 2022 staat op onze website. Altijd weer verrassend om te zien hoeveel mooie resultaten we in één jaar bereikt hebben.

Het lijkt alweer zo ver weg, maar we begonnen het jaar nog met een lockdown en het eerste kwartaal bleef de druk van corona op onze zorg hoog. Het is echt indrukwekkend hoe we samen bleven klaarstaan voor onze patiënten, met én zonder corona.

Na het eerste kwartaal kwam er gelukkig steeds meer ruimte voor nieuwe initiatieven. De eerste mijlpalen waren ons nieuwe elektronische patiëntendossier HiX 6.2 en de oprichting van de Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis.

Met het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek keken en kijken we kritisch naar de manier waarop we zorg leveren. Steeds vaker thuis of dicht bij huis. Die ontwikkeling is noodzakelijk om er ook in de toekomst te zijn voor de patiënten die ons nodig hebben. En daarvoor werken we steeds intensiever samen met collega’s in omringende ziekenhuizen en zorgverleners in de regio.

We maakten ons sterk voor goede spoedzorg in Utrecht en we bleven investeren in onze nieuw- en verbouw, onder meer een nieuw Vrouw-Kind Centrum. En met Diak Clinic zetten wij in op de groei van de zorg die geen spoed heeft en goed in te plannen is. Snel de beste zorg is onze belofte en onze kracht.

Halverwege het jaar stelden we onze nieuwe strategie vast: Dicht bij jou naar 2026. Dat is ons antwoord op de grote uitdaging waar we als ziekenhuis in deze regio voor staan. Veel collega’s én externe partners leverden daar hun input voor. Een veelbelovend begin, want alleen sámen kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden.