Betere longzorg voor patiënten door gezamenlijk Longchirurgisch Centrum Diakonessenhuis en UMC Utrecht

Om de beste longchirurgischezorg te leveren, delen onze chirurgen uit beide ziekenhuizen elkaars kennis, ervaring en kunde. We opereren met elkaar mee en gebruiken gelijke behandel- en diagnostische protocollen. En door een wekelijks multidisciplinair overleg zorgen we ervoor dat we patiënten op de juiste plek opereren.

Expertise en middelen delen

“Dit geeft ons de mogelijkheid om beschikbare en soms ook schaarse middelen in beide huizen optimaal te benutten” vertelt Niels van der Kaaij, cardiothoracaal chirurg UMC Utrecht. “We merken dat we hierdoor efficiënter werken en uitkomsten optimaliseren”. Ook Niels Smakman, longchirurg Diakonessenhuis, ziet de positieve impact van de samenwerking: “Patiënten met longaandoeningen verdienen de best mogelijke chirurgische zorg. Met het opzetten van deze samenwerking lopen we voorop in Nederland. Door de expertise van een cardiothoracaal chirurg en een longchirurg te bundelen in één operatie, krijg je een uniek operatieteam.”

Op deze manier dragen we bij aan betere longzorg voor patiënten én aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.