Nieuwe minister Medische Zorg op werkbezoek in ons ziekenhuis

Tamara van Ark, vanaf 9 juli onze nieuwe minister van Medische Zorg en Sport, kwam donderdag 16 juli op werkbezoek in ons ziekenhuis. Het was haar eerste werkbezoek aan een ziekenhuis in haar functie als minister. Een aantal onderwerpen waar zij zelf meer over wilde weten kwam aan bod. Tijdens het werkbezoek hebben we laten zien wat er speelt in een regionaal ziekenhuis als het Diakonessenhuis, en wat zij daar in Den Haag voor kan betekenen.

Spoedeisende hulp

De minister kreeg een rondleiding op onze spoedeisende hulp van SEH-arts David Baden en SEH-verpleegkundige Laura Schraauwers. Wij zijn het enige ziekenhuis in de binnenstad en hebben een goed georganiseerde acute keten, met speciale aandacht voor psychiatrie, verslavingszorg en kwetsbare ouderen. Zo werken we bijvoorbeeld intensief samen met de huisartsenpost en de Jellinek kliniek.

Werkbezoek minister 1

Onze organisatie

John Taks (voorzitter Raad van Bestuur) en Martijn Pruissen (voorzitter Medische staf) vertelden vervolgens meer over ons ziekenhuis: waar staan we nu, wat is de impact van corona en wat zijn onze plannen voor de toekomst. Als eerste ziekenhuis werken wij vanaf 2017 met een ‘federatiemodel’: het FMSD vertegenwoordigt de hele medische staf, zowel vrijgevestigde maatschappen als medisch specialisten in loondienst.

Werkbezoek minister 2

Werven en opleiden verpleegkundigen

Ook de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen kwam aan bod. Aleid Tijmes, P&O adviseur, liet zien hoe we met stages, leerwerkplekken en traineeships een interessante werkgever zijn en hoe we met het werven samenwerken in de regio. Gerdien Hoogmoed, manager Diakademie, vertelde over de specialisaties die nodig zijn om op verschillende afdelingen in een ziekenhuis te werken. Ook daarin loopt inmiddels een aantal regionale initiateven. Verpleegkundigen Hanneke Veldhuisen en Ellen Maessen waren aanwezig voor vragen en toelichting.

Werkbezoek minister 3

Samenwerken in een netwerk

Het laatste onderwerp was ons samenwerken in regionale netwerken. Manager transmurale zorg Nienke Hulshof en gynaecoloog Jacqueline Louwers vertelden over de samenwerking met onder andere huisartsen, het regionale oncologienetwerk en ons Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Eendracht.

Werkbezoek minister