Opening Zorginnovatiecentrum Acute Zorg

Op 1 februari start in ons ziekenhuis, op de Spoedeisende Hulp, een zorginnovatiecentrum (ZIC) Acute Zorg. Samen met de Hogeschool Utrecht werken we zo samen aan de kwaliteit van zorg. In een Zorginnovatiecentrum werken zorgprofessionals, studenten én docenten samen aan zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoek. Doel is de kwaliteit van zorg te verbeteren, het werkplezier te vergroten en het vak toekomstbestendig te houden.

Zorginnovatiecentrum

In een ZIC functioneert de hele zorgafdeling als een leer-werkomgeving. Leren en innoveren vindt plaats binnen de verschillende Acute Zorg afdelingen, namelijk op de afdeling SEH, Intensive Care, Cardiocare en Anesthesie.
Vanaf februari lopen acht derde- en vierdejaars studenten van de Hogeschool Utrecht twintig weken stage op de verschillende Acute Zorg afdelingen. Daarnaast is een dag per week een docent van de hogeschool aanwezig die de studenten begeleidt bij hun stage en onderzoek. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we vraagstukken uit de praktijk vertalen naar onderwijs en onderzoek én dat we onderzoeksresultaten direct toepassen in de praktijk.

John Taks, voorzitter Raad van Bestuur:

“Een prachtige ontwikkeling! Met het ZIC willen we een stevige impuls geven aan het opleiden van voldoende nieuwe collega’s in de acute zorg.  Het opzetten van een ZIC op de SEH sluit goed aan bij de nieuwe strategische visie van ons ziekenhuis waarin we veel aandacht besteden aan opleiden, ontwikkelen en onderzoeken. Bovendien wil ons ziekenhuis een hoge kwaliteit zorg leveren, gebaseerd op wetenschap én praktijk.”

 

Christy (23) loopt nu als 5e jaarsstudent Medische Hulpverlening stage bij ons

“Dat er meer stageplekken komen is goed nieuws voor studenten én voor de praktijk! Ik vind het vooral goed nieuws dat onze docent met de komst van het ZIC één dag per week bij ons op het afdeling in het ziekenhuis gaat komen. Praktijksituaties direct kunnen bespreken en verbinden met de theorie: dat gaat onze opleiding naar een hoger plan tillen!”

H:\My Documents\Mijn Afbeeldingen\Zorginnovatiecentrum Diakonessenhuis leermoment.png

Drie studenten van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening in een oefensituatie op de SEH.