Regionaal noodscenario voorbereid: bij nood inzet positief geteste medewerkers

Net als in de rest van de samenleving zijn veel medewerkers van Utrechtse zorginstellingen niet inzetbaar door een positieve coronatest. Hierdoor kan er een tekort aan medewerkers in de zorg ontstaan en kan het verlenen van zorg in gevaar komen. De zorginstellingen in de regio hebben daarom een noodscenario voorbereid om op een veilige manier medewerkers in te zetten die wel positief getest zijn, maar geen of heel lichte klachten hebben.

We zetten de noodmaatregel natuurlijk liever niet in. Maar met het hoge ziekteverzuim en de aankomende versoepelingen in zicht, neemt de kans toe dat we in het belang van een patiënt toch dit uitzonderlijke besluit moeten nemen. Daar zijn we in de regio goed op voorbereid. De situatie kan per organisatie en locatie erg verschillen. Of we de noodmaatregel in ons ziekenhuis toepassen, is een besluit van de Raad van Bestuur.

Noodmaatregel met strenge voorwaarden
De landelijke Federatie Medisch Specialisten heeft een leidraad uitgegeven waarin deze noodmaatregel staat. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) onderschrijft de leidraad. Op basis hiervan hebben de Utrechtse zorginstellingen gezamenlijk de uitvoering ervan afgestemd. Die treedt pas in werking op het moment dat de zorg ernstig in gevaar komt en pas nadat andere maatregelen zijn genomen. De instellingen doen er alles aan om inzet van positieve medewerkers te voorkomen en nemen altijd eerst andere maatregelen om de zorg te continueren. Zoals vervanging door collega’s, het verder afschalen van zorg en eventueel overplaatsen van patiënten naar andere instellingen.  

Veiligheid en zorgvuldigheid voorop
Als we tóch positief getest personeel moeten inzetten, is de veiligheid van patiënten en medewerkers maximaal gewaarborgd. We zetten alleen medewerkers in die geen of zeer lichte klachten hebben en zelf aangeven graag te willen werken. Zij houden zich aan extra hygiënemaatregelen en kledingvoorschriften. Bovendien worden zij in eerste instantie bij voorkeur op een afdeling ingezet met coronapatiënten. Op afdelingen met de meest kwetsbare patiënten worden de positieve medewerkers niet ingezet.