Samenwerking Huisartsenpost-RAVU-SEH Diakonessenhuis voorbeeld voor Frankrijk

Het grootste publieke nieuwsjournaal van Frankrijk, France Deux, heeft in Utrecht een rapportage gemaakt over het Nederlandse stelsel voor alarmering (112) en spoedzorg. Deze week maakte de Franse minister van volksgezondheid Agnès Buzyn bekend dat ze het Franse stelsel wil hervormen naar Nederlands voorbeeld. Het Franse journaal kwam bij ons bekijken hoe dat werkt.

De Franse journalisten interviewden hoofd ambulancezorg Sander Komijn van de ambulancedienst RAVU, de locatiemanager van de huisartsenpost (HAP) Michel Yakoub en SEH-arts David Baden van het Diakonessenhuis. Ze waren onder de indruk van ons alarmerings- en triage-systeem, de korte wachttijden en de efficiënte en hoge kwaliteit van zorg.

Interview David Baden France Deux

In Frankrijk gaan mensen die volgens henzelf direct zorg nodig hebben, rechtstreeks naar de SEH in het ziekenhuis. Daardoor zijn de wachttijden daar zeer lang en puilen de wachtkamers uit. In Nederland vindt de eerste triage van patiënten door de huisartsen plaats. Alleen met een verwijzing van de huisarts kun je terecht op de SEH. Door die tussenkomst komen daar alleen patiënten die écht spoedeisende hulp nodig hebben. Op onze SEH vindt vervolgens triage plaats naar 4 categorieën, afhankelijk van hoe snel je hulp nodig hebt. Dit stelsel hebben we in ons land zo’n 15 à 20 jaar en het werkt goed.

In Nederland worden bijna 2 miljoen mensen per jaar behandeld op een SEH. Een derde daarvan komt met de ambulance binnen en twee derde via de huisarts. De SEH-collega’s in ons ziekenhuis behandelen zo’n 30.000 patiënten per jaar.

We optimaliseren in ons ziekenhuis de komende jaren onze keten van acute zorg nog verder. We zijn altijd open voor iedereen en hebben specifieke aandacht voor kwetsbare ouderen, psychiatrie en verslavingszorg.

Het item over ons stelsel van spoedeisende hulp wordt donderdagavond 29 augustus uitgezonden op France Deux. Zodra we een link of bruikbaar filmpje hebben ontvangen, plaatsen we het bij dit artikel.