Start pilot diagnostisch spreekuur gewrichtsklachten

Ons ziekenhuis start samen met het St. Antonius Ziekenhuis een pilot: een diagnostisch spreekuur voor gewrichtsklachten. Het Diakonessenhuis start in maart en St. Antonius Ziekenhuis volgt in mei. We willen in deze pilot van zes maanden toetsen of we de wachtlijsten kunnen verkorten door een kort diagnostisch consult aan te bieden. Patiënten en hun huisarts weten dan binnen een aantal weken of hun klachten worden veroorzaakt door een inflammatoire reumatische aandoening.

Voordeel voor patiënten

Op dit moment wachten patiënten lang voordat zij zekerheid hebben over hun diagnose. Daarvoor is de expertise van een reumatoloog nodig. In deze pilot werken we met een kort consult, waarin de reumatoloog mogelijk aanwijzingen vindt voor een inflammatoire reumatische aandoening. Dan volgt verder onderzoek en behandeling binnen de tweede lijn. Zijn deze aanwijzingen er niet, dan verwijzen we de patiënt terug naar de eerste lijn met onze adviezen. Naar verwachting zal dit ruim 40% van de patiënten met gewrichtsklachten zijn. Voorafgaand aan het eerste consult vullen patiënten een vragenlijst is, waardoor het de verwachting is dat voor dit consult een kwartier voldoende is. We hopen een maximale wachttijd van 3 weken te kunnen creëren.

Zorg op de juiste plek

Deze pilot loopt vanuit ons programma Zorg op de Juiste Plek. Met dit programma ondersteunen we initiatieven om zoveel mogelijk zorg thuis te geven als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Dit vraagt om een andere manier van werken, om het vernieuwen van de zorg en het stimuleren van samenwerking. Ons werk kan én moet slimmer, creatiever en efficiënter: dichter bij de patiënt en met een gezonde dosis lef. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst goede zorg bereikbaar en betaalbaar houden.