Succesvol je leefstijl verbeteren met de FitKliniek

Op maandag 16 januari startte het Diakonessenhuis een proef op het gebied van leefstijl: de FitKliniek. Patiënten uit het ziekenhuis worden hier begeleid naar een gezondere leefstijl. De eerste tien patiënten gingen van start, het zijn patiënten uit het Diakonessenhuis met leefstijlgerelateerde hartritmestoornissen. De pilot is opgezet in samenwerking met Zilveren Kruis.

Wat is de FitKliniek?

In de FitKliniek komt alles wat nodig is voor een gezonde leefstijl bij elkaar: coaching, fysiotherapie, diëtetiek en psychologische begeleiding. Patiënten krijgen in de FitKliniek een programma op maat. Hierbij zijn vanwege hun aandoening diverse specialisten betrokken.

De deelnemers volgen een intensief programma van drie tot zes maanden. In deze periode is er veel aandacht voor plezier in bewegen, gezonde voeding, ontspanning en slaap. De Fitkliniek volgt de deelnemers daarbij nauwlettend.

Team FitKliniek bij Diakonessenhuis

De eerste tien patiënten van de Fitkliniek.

Mevrouw Janssen uit Utrecht: "Inmiddels zijn mijn afvalpogingen noodzakelijk voor mijn gezondheid. Als hartpatiënt slik ik dagelijks verschillende pillen: ik hoop dankzij de structuur en begeleiding van dit programma te kunnen stoppen met een aantal daarvan. Ik ervaar dit programma als een grote kans en een cadeau aan mezelf, ik heb er veel vertrouwen in dat ik de kwaliteit van mijn leven kan verhogen."

Verminderen van de ziektelast

De FitKliniek is een initiatief van zorgverleners in het Diakonessenhuis. Zij zien dagelijks patiënten die minder - of misschien zelfs helemaal niet -  ziek zouden zijn wanneer ze gezonder zouden leven. Verbetering van deze leefstijl is in dergelijke situaties misschien wel het beste medicijn.

Reinier Tromp Meesters, anesthesioloog: ‘Bij het maken van andere (leefstijl) keuzes kunnen we gezamenlijk grote stappen maken bij het verminderen van de ziektelast. Ik vind dat wij als medisch specialisten hierin ook een verantwoordelijkheid hebben. Wij zien patiënten op een kwetsbaar moment in hun leven, en patiënten staan dan vaak open voor gedragsveranderingen. Met de proef willen we dus testen of we patiënten kunnen ondersteunen bij het blijvend veranderen van ongezonde gewoontes.”

Samenwerking

De proef is tot stand gekomen met steun van Zilveren Kruis. Hiernaast werkt de FitKliniek nauw samen met de huisartsenkoepels HUS en Unicum, en leefstijlcoaches in de omgeving van de patiënt. Dat is immers belangrijk voor de overgang naar de latere fase, waarin de deelnemer de begeleiding in de eigen omgeving voortzet. Om die reden zijn ook de gemeentes Utrecht en Zeist aangesloten.

Sandra de Lizer, Zorginkoper regio Midden-Zuid Nederland Zilveren Kruis: “Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn, dat is bewegen, gezond eten, goed slapen, voldoende ontspannen en zoveel mogelijk eigen regie voeren. Vanwege medisch complexe problematiek hebben sommige mensen hier extra begeleiding bij nodig. Dit alles komt samen in het programma van de FitKliniek.”

Proef

De proef loopt tot december 2024. De FitKliniek volgt de deelnemers dus voor een periode van twee jaar.

De FitKliniek is ontwikkeld binnen het innovatieprogramma VernieuwdeZorg. Dit gezamenlijke programma van het Diakonessenhuis en het MSBD is opgericht om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en innovaties in het ziekenhuis te stimuleren. Zo kan ons ziekenhuis optimaal reageren op veranderingen in het zorglandschap en in de behoeften van patiënten.