Telemonitoring platform geeft hartpatiënten meer zelfregie

Een nieuw digitaal platform geeft chronische hartpatiënten meer inzicht en regie over hun ziekte- en genezingsproces. De afgelopen maanden zijn zo’n 40 patiënten van het Diakonessenhuis op het platform aangesloten.

Telemonitoring platform geeft hartpatiënten meer zelfregie

Voor patiënten met chronisch hartfalen is het belangrijk regelmatig hun gewicht, bloeddruk en verschillende bloedwaarden te meten. Veranderingen in deze waarden kunnen om aanpassing van medicatie of behandeling vragen.

Nu moeten deze patiënten daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis of een bloedprikpost. Met het Empower platform krijgt de patiënt speciale apparatuur, waarmee hij deze metingen zelf thuis kan verrichten. Hij ziet zelf direct zijn meetresultaten en krijgt ook direct advies. Dat gebeurt op basis van voor die patiënt specifiek ingevoerde grenswaarden. Dat advies kan uitleenlopen van niets veranderen tot aanpassing van medicatie of contact opnemen met de hartfalenpolikliniek of huisarts. De patiënt hoeft daardoor veel minder vaak naar het ziekenhuis en er kan tijdig worden bijgestuurd indien dit nodig is. Hiermee kunnen ziekenhuisopnames voor hartfalen worden voorkomen.

Betrouwbaarder

Thuis meten heeft veel voordelen, volgens cardioloog Jaco Houtgraaf. Behalve dat de patiënt vaker kan meten en minder vaak naar het ziekenhuis hoeft, zijn de meetresultaten volgens hem ook betrouwbaarder. “Nu komt de patiënt de ene keer ’s morgens en heeft hij nog rustig een krantje gelezen voor de meting en de keer daarop komt hij bijvoorbeeld ’s middags nadat hij net de trap is opgelopen en ook nog meer of minder kleren aan heeft. Dan zijn die meetwaarden door het verschil in omstandigheden veel minder betrouwbaar. Thuis weegt en meet iemand zich bijvoorbeeld standaard ’s morgens voor het ontbijt, dan zijn de data veel beter vergelijkbaar.”

Bewustwording

Door zelf te meten krijgt de patiënt ook meer inzicht in zijn ziekte- en genezingsproces en wordt hij zich bewuster van wat wel en niet goed voor hem is, “Daarmee verschilt het Empower platform ook wezenlijk van andere telemonitoring apps. De patiënt houdt namelijk zelf de regie”, aldus Houtgraaf.

Het platform is niet voor alle hartpatiënten geschikt. Het gaat vooralsnog alleen om patiënten met chronisch hartfalen. Ook zijn de instelling en vaardigheden van de patiënt van belang. Patiënten die voor het Empower platform in aanmerking komen, krijgen de apparatuur thuis geïnstalleerd door ontwikkelaar 24Care. Die leert de patiënt ook hoe hij moet meten en het platform kan gebruiken. In de toekomst wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld thuis bloed te prikken en om met beeld-bellen contact te leggen met de hartfalenpolikliniek.

Het komend jaar wil het Diakonessenhuis nog eens minimaal 40 patiënten aansluiten op het platform. Het Diakonessenhuis heeft hiermee de meeste aangesloten patiënten van Nederland. Landelijk zijn er zo’n 200 patiënten op aangesloten verdeeld over 11 ziekenhuizen. Nederland telt op dit moment bijna 230.000 hartpatiënten. De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing nog verder zal toenemen.