Terugroepactie medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen

In sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om een medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten roepen de partijen terug die niet voldoen. Dit gebeurt in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het merendeel van de medicijnen voldoet wel aan alle eisen. Er is geen direct risico voor patiënten.

Als u medicijnen gebruikt van een partij die nu wordt teruggeroepen, krijgt u persoonlijk bericht van onze poliklinische apotheek. U kunt uw medicijnen dan terugbrengen en inwisselen voor dezelfde medicijnen van een andere serie.

Totdat u uw medicijnen heeft ingewisseld, kunt u deze medicijnen gewoon blijven gebruiken. De iets hogere concentratie werkzame stof heeft alleen bij zeer langdurig gebruik een licht verhoogde kankerverwekkende werking. Als 100.000 patiënten hun leven lang de maximale dosering gebruiken, waar dagelijks de  maximaal toegestane hoeveelheid van de onzuiverheid in zit, dan krijgt van deze 100.000 mensen mogelijk één persoon extra een vorm van kanker.

Het risico bij acuut stoppen met de medicatie totdat u uw medicijnen heeft kunnen inwisselen, is daarom groter dan het risico dat optreedt als u de medicijnen blijft gebruiken totdat u deze heeft kunnen omruilen.

Meer informatie en de lijst van medicijnen vindt u op de website van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.