Thuis voorbereiden op operatie

Vanaf 1 maart hebben veel van onze patiënten de mogelijkheid hun preoperatieve screening digitaal te doorlopen. Patiënten hoeven dan niet meer voorafgaand aan hun operatie naar het ziekenhuis, maar kunnen dit thuis doen via het patiëntportaal, mijnDiak.

Nu doorlopen de meeste patiënten die geopereerd moeten worden de preoperatieve screening nog in het ziekenhuis. De patiënt vult een vragenlijst in en spreekt een medewerker van de apotheek, een verpleegkundige en een anesthesioloog. Alles wordt in beeld gebracht om de patiënt veilig te kunnen opereren en eventuele zorg na de ingreep te organiseren. Met de anesthesioloog spreekt de patiënt af welke vorm van verdoving het meest geschikt is. Daarna wordt de datum voor de operatie gepland.
Bij patiënten die wel geopereerd moeten worden, maar verder kerngezond zijn, is dit een tijdrovende aanpak, waarvoor ze apart naar het ziekenhuis moeten komen.

Vanaf 1 maart kunnen veel patiënten een groot deel van deze voorbereiding thuis doorlopen, wanneer het hen zelf uitkomt. Het gaat daarbij om patiënten waarbij de kans op complicaties klein is. De patiënt kiest zelf of hij de hele screening in het ziekenhuis, deels telefonisch of digitaal wil. Bij patiënten bij wie het risico op complicaties hoger wordt ingeschat blijft de preoperatieve screening in het ziekenhuis.

Thuis voorbereiden

Patiënten die straks thuis de digitale screening doorlopen, krijgen via hun digitale patiëntendossier, mijnDiak, alle informatie en voorlichtingsfilmpjes over de verschillende vormen van verdoving en de opname te zien. Daar staat ook de digitale vragenlijst klaar over hun gezondheid. De patiënt bespreekt telefonisch met een medewerker van de apotheek welke medicijnen hij gebruikt. De verpleegkundige en anesthesioloog beoordelen de gegevens en nemen als dat nodig is contact op met de patiënt.

Beter actueel beeld

Het voordeel van de nieuwe digitale screening is vooral dat de patiënt in zijn eigen omgeving het grootste deel van de screening kan uitvoeren. Er hoeft geen aparte afspraak meer gemaakt te worden. Ook wordt er gewerkt met een voorlopige opnamedatum voor de operatie, waardoor de patiënt eerder duidelijk heeft wanneer hij geopereerd zal worden. De screening kan dan kort voor de operatie worden uitgevoerd. De tijd tussen de screening en de operatie is daardoor korter, waardoor de arts een beter actueel beeld heeft van de patiënt.

Onderzoek

Het Diakonessenhuis houdt het komende half jaar nauwkeurig bij of en welke verschillen er optreden tussen deze verschillende manieren van screening. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de preoperatieve screening verder te vervolmaken.