Toegang mijnDiak voor ouders uitgebreid

Vanaf vandaag kunt u als ouder van een kind onder de 16 jaar voor alle poliklinieken een machtiging aanvragen voor het dossier van uw kind.

Dit was tot nu toe alleen mogelijk op de polikliniek Kindergeneeskunde. U regelt dit bij de balie Patiënteninschrijving. Met de machtiging kunt u de gegevens van uw kind inzien zoals wij die hebben opgeslagen in het dossier. U kunt dus bij dezelfde informatie als in uw eigen mijnDiak-dossier.

Meer informatie en het bijbehorende aanvraagformulier staan hier op de website