Unieke samenwerking Jellinek en Diakonessenhuis

In het Diakonessenhuis in Utrecht is sinds 1 november een speciale polikliniek van Jellinek gevestigd. Door deze unieke samenwerking kunnen patiënten met een verslaving direct en nog in het ziekenhuis worden geholpen om te stoppen of te minderen.

Verslaving aan alcohol, drugs, maar ook roken, veroorzaakt soms ernstige lichamelijke klachten, of ongelukken, waarvoor behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk is. Op de Spoedeisende Hulp, maar ook op poliklinieken en afdelingen voor bijvoorbeeld maag-, darm- en leverziekten, oncologie en interne geneeskunde, komen regelmatig patiënten binnen met een verslaving. Wanneer zij er niet in slagen te stoppen, of sterk te minderen, is de kans groot dat de klachten na behandeling weer terugkeren.
Sterk argument

“Naast de behandeling van de klachten waarvoor ze naar het ziekenhuis zijn gekomen, is een verslaafde patiënt er bij gebaat direct te proberen van zijn verslaving af te komen. De aandoening waarvoor hij of zij naar het ziekenhuis is gekomen, vormt ook nog een extra sterk argument iets aan die verslaving te doen”, aldus voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis John Taks. Door de unieke samenwerking met Jellinek kan dit nu al parallel aan de behandeling van de aandoening worden gestart.

“Schaamte speelt vaak een grote rol en weerhoudt mensen tijdig hulp te zoeken”, vertelt Linda Heintzbergen, manager behandelzaken bij Jellinek. “En dat is zonde omdat hoe sneller iemand hulp zoekt, hoe effectiever de behandeling is. We hopen door deze unieke samenwerking te kunnen voorkomen dat iemand bijvoorbeeld pas in beeld komt na meerdere valincidenten, verkeersongelukken of (huiselijk) geweld. We denken dat het anoniemere karakter van een behandeling in het ziekenhuis de drempel om hulp te zoeken verlaagt en daarmee onze zorg toegankelijker maakt.”

Artsen en verpleegkundigen van het Diakonessenhuis letten extra op of er bij de aandoening waarvoor de patiënt is gekomen sprake is van een onderliggende verslaving. Zij brengen de patiënt dan in contact met de specialisten van Jellinek. Vanuit Jellinek wordt achtergrondkennis en scholing aangeboden om kennis over deze problematiek en doelgroep te verhogen.

Het Diakonessenhuis in Utrecht is het eerste ziekenhuis in Nederland waar het Jellinek op deze basis mee samenwerkt.

Het Diakonessenhuis heeft al sinds 2011 een speciale alcoholpoli voor jongeren.