Website een van de twee meest toegankelijke van het land

Onze website is een van de enige twee websites van Nederlandse ziekenhuizen die voldoet aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. We besteden dan ook veel aandacht aan de toegankelijkheid. Het andere ziekenhuis dat aan de richtlijnen voldoet, is het UMC Utrecht. In totaal zijn er in ons land 84 ziekenhuizen.

Mensen met een functiebeperking

Er zijn wettelijke eisen om websites goed toegankelijk te maken voor bezoekers met een functiebeperking. Ook zij willen gemakkelijk doorlinken, een videofilmpje volgen, zoeken wat wachttijden zijn en zo voorts. 

In ons landen hebben veel mensen een functiebeperking: 

  • Blinden: 78.000
  • Slechtzienden: 238.000
  • Kleurenblind: 700.000
  • Doven en slechthorenden: 1.300.000
  • Lichamelijk gehandicapten: 1.500.000
  • Dyslectici: 825.000
  • Laaggeletterden: 1.500.000 

Digitale toegankelijkheid

Het is voor de (semi)overheden vanaf 23 september 2019 verplicht dat hun website aan de eisen voor toegankelijkheid voldoet. Dat geldt ook voor ziekenhuizen. En per juni 2021 gelden de eisen ook voor apps. De richtlijnen in de wet gaan bijvoorbeeld over duidelijke knoppen met een beschrijving voor voorleesprogramma’s, eenvoudige en rustige vormgeving, ondertitels bij afbeeldingen en kleurgebruik met contrast. 

We zijn er dagelijks mee bezig om de toegankelijkheid van onze website goed te houden en verder te verbeteren. Zeker ook voor bezoekers met een functiebeperking. Zo hebben we eind 2019 alle patiëntenfolders opgenomen op de website. Die hadden we eerst als pdf aan de website toegevoegd. U kunt de informatie veel beter vinden als die als gewone tekst op de website staat. Bovendien kunnen ook mensen met een functiebeperking de informatie uit de folders nu gebruiken. Dat kon niet toen de folders nog pdf’s waren.  

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de websites van 84 Nederlandse ziekenhuizen is eind 2019 gehouden.