Botdichtheidsmeting

Bij een botdichtheidsmeting wordt de dichtheid van het bot gemeten. Deze dichtheid zegt iets over het kalkgehalte van het bot. De computer berekent de juiste waarden. Aan de hand van deze waarden kan worden beoordeeld of er een kans is op het ontstaan van osteoporose (broze botten) of dat er al osteoporose bestaat.

Meer informatie vindt u in de folder.