CT-scan bij kinderen

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van organen of lichaamsdelen. Het doel is om eventuele afwijkingen in beeld te brengen. Het CT-apparaat bestaat uit een buis van ongeveer 1 meter met een doorsnede van 70 centimeter. Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een onderzoekstafel die in- en uit het apparaat geschoven kan worden. Het onderzoek is niet pijnlijk. Het apparaat produceert een zoemend geluid tijdens het maken van de foto’s. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.