Cystoscopie

Een cystoscopie is een onderzoek van de blaas, waarbij zowel de plasbuis als de blaas van binnen bekeken kunnen worden. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt, is een cystoscoop. Dit is een buisvormig instrument dat zo dun is dat het gemakkelijk de normale plasbuis van een man of vrouw kan passeren.

Meer informatie vindt u in de folder.