Cystoscopie bij kinderen

Bij een cystoscopie bekijkt de arts de binnenkant van de blaas en de plasbuis. Een cystoscopie vindt meestal plaats wanneer een kind blaasinfecties of plasproblemen heeft.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.