Gezichtsveldonderzoek

Een gezichtsveldonderzoek (GVO) is een onderzoek waarbij per oog gekeken wordt of er afwijkingen zijn in het gezichtsveld (of blikveld) van het oog. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in welke mate en op welke locatie de eventuele gezichtsveldafwijkingen aanwezig zijn. Dit onderzoek helpt ons om tot een diagnose en eventuele behandeling te komen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.