Glucosetolerantietest

Glucose is een suiker die in veel voedingsmiddelen aanwezig is. Met een glucosetolerantietest wordt nagegaan of het lichaam glucose in voldoende mate kan omzetten. Voor dit onderzoek krijgt u suikerwater te drinken en wordt daarna op twee tijdstippen bloed bij u afgenomen.

Meer informatie vindt u in de folder.