H2-ademtest bij kinderen

Met een H2-ademtest kan bekeken worden of uw kind een lactose-intolerantie heeft. Lactose is een melksuiker dat in melk en melkproducten zit. Kinderen die lactose niet goed kunnen verteren, hebben vaak last van buikpijn of diarree. Bij de test wordt de hoeveelheid waterstof (H2) in de uitgeademde lucht gemeten voor en na het toedienen van lactose. Als de hoeveelheid na de toediening toeneemt, is er sprake van een lactose-intolerantie.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.