Histamine-provocatietest

De histamine-provocatietest is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U wordt verzocht een prikkelende, onschadelijke stof in te ademen (histamine) en vervolgens wordt er gekeken hoe uw luchtwegen daarop reageren.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.