Inspannings-provocatietest

De inspannings-provocatietest wordt gedaan om vast te stellen of u inspanningsastma heeft (kortademigheid na inspanning) of dat er allergische klachten optreden door inspanning. Tijdens de test fietst u een tijdje op een hometrainer om te bepalen hoe u reageert op inspanning. Voor en na het fietsen wordt u gevraagd een aantal keer diep in en hard uit te blazen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.