Instructies bij urineonderzoek

Om urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat de urine op de juiste manier wordt verzameld en verstuurd. U leest alle instructies in de folder. Lees deze goed door.