Lumbale punctie

Rondom de hersenen en het ruggenmerg zit hersenvocht. Dit hersenvocht dient als beschermend stootkussen. In dit vocht bevinden zich onder andere witte bloedlichaampjes, eiwitten en suiker. Als gevolg van een aandoening van de hersenen of het ruggenmerg kan de samenstelling of de druk van het hersenvocht veranderd zijn. Onderzoek van dit hersenvocht kan bijdragen aan het vaststellen van de aandoening.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.