Mictiecystogram bij kinderen

Bij een mictiecystogram worden röntgenfoto’s gemaakt van de blaas en de plasbuis. Uw kind krijgt hiervoor een dun slangetje (katheter) via de plasbuis ingebracht. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er urine van de blaas naar de nieren terugstroomt.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.