Nierscintigrafie bij kinderen

Doel van dit onderzoek is na te gaan of uw kind - bijvoorbeeld na ontsteking van de nieren - een nierbeschadiging heeft opgelopen.

Voor dit onderzoek krijgt uw kind via een infuusnaaldje een licht radioactieve stof toegediend. Vervolgens worden de nieren met een speciale camera in beeld gebracht. De dosis radioactieve stof is afgestemd op het gewicht van uw kind. Het onderzoek heeft geen bijwerkingen of schadelijke effecten voor uw kind en uzelf.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.