NO-meting

Een NO-meting is een onderzoek waarbij de NO-gehaltes (NO=stikstofmonoxide) in de uitademingslucht worden gemeten. Bij ziekten als bijvoorbeeld astma is de hoeveelheid NO in de uitademingslucht verhoogd. Dat kan ook het geval zijn bij allergie, virusinfecties en een aantal andere ziekten. Dit onderzoek kan worden gebruikt om bijvoorbeeld astma vast te stellen of een therapie te controleren. Het doel van het onderzoek is om ontstekingsprocessen in de luchtwegen aan te tonen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.