Ontstekingslokalisatie met behulp van de radioactieve stof 99m Tc-Leukoscan

Met de radioactieve stof 99mTC-Leukoscan kan een ontsteking in het lichaam worden opgespoord.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.