Perifeer zenuwonderzoek

Een perifeer zenuwonderzoek is een onderzoek waarbij met geluidsgolven (echo) de zenuwen in de ledematen in beeld worden gebracht.

Meer informatie leest u in de patiëntenfolder.